Домакин на първото издание на инициативата DigitalKidZ, състояла се на  1 ноември 2014г беше хотел “Земята и хората” в София. Родители и деца се събраха в името на по-доброто бъдеще на поколение Z. Лекциите бяха разделени в две направления – технологии и образование, а за децата бе специално обособена трета зала, в която те се забавляваха с помощта на новите технологии.

Партньори на инициативата бяха Ubisoft, Superhosting с инициативата Uchenici.bg и pCloud.

Партньори