Всички места са заети – регистрациите са затворени!

Националните конференции в подкрепа на дигиталната грамотност DigitalKidZ® са част от проекта на Фондация “Дигиталните деца” DigitalKidZ®: Училище с “отворен код”, чиято мисия безплатен достъп до качествено образование на всички деца. За целта екипът на Фондацията създава иновативни образователни инструменти и методологии и организира семинари и обучения за учители, родители и деца в подкрепа на дигиталната грамотност и иновативното образование, съгласно „компетенциите на 21 век“.

Ключовите “компетенции на 21век” са квалифицирани преди няколко години от Европейската комисия като задължителни за успеха на всяко общество във времето на дигитална революция и се разделят на три типа:

  • „Умения за учене“, състоящи се от – критично мислене, креативно мислене, сътрудничество и комуникация.
  • „Граматически умения“ в смисъла на – информационна грамотност, медийна грамостност и технологична грамотност.
  • „Житейски умения“, включващи – умение за гъвкавост, инициатива, социални умения, продуктивност и ръководство.

Фокус на шестото издание на националната конференция за образованието DigitalKidZ®, която ще се проведе на 18 ноември 2017 в „Домът на Европа“ – София са трансформация на образованието, в унисон с компетенциите на 21 век и намаляване на агресията в училище.

Дата: 18 ноември 2017
Продължителност: 10:30ч – 15:30ч
Място: София, Дом на Европа, ул. „Георги С. Раковски“ № 124

  • Трансформация на образованието
  • Управление на „дигитална класна стая“ – индивидуален подход към всяко дете и диалог с родителя
  • Ролята на средата върху учебния процес – дизайн и емоции
  • Киберсигурност и дарк уеб – какво не знаем за мрежата и как да предпазим децата си от углавни престъпления

Конференцията е препоръчителна за директори на училища, начални учители и ангажирани родители, които се интересуват от практични мерки и конкретни инструменти в подкрепа на ефективния учебния процес и възпитание на „дигитална хигиена“ на своите деца.

Конференцията се провежда от Фондация „Дигиталните деца“ в партньорство с Европейската комисия, Посолството на Финландия, Министерство на образованието и науката и ГДБОП, Дирекция „Киберпрестъпления“.

Всички места са заети – регистрациите са затворени!

Програма на събитието

Лектори на събитието

арх. Мария Стайнова

Архитект и Коуч по дизайн мислене

арх. Виолетка Славова

Архитект и Коуч по дизайн мислене

Галина Тимова

Class Dojo посланик

Ивелина Атанасова

Председател на Фондация "Дигиталните деца"